ЮЛИ

12

2013

КЗК глоби МОБИЛТЕЛ за нелоялно привличане на клиенти


КЗК глоби МОБИЛТЕЛ за нелоялно привличане на клиенти

Производството срещу нелоялно привличане на клиенти от "Мобилтел" е
образувано по искане на "Национално сдружение на малки и средни кабелни
оператори ТВ Клуб 2000" в Комисията за защита на конкуренцията.
Комисията санкционира "Мобилтел" ЕАД като наложената глоба на мобилния оператор, е в размер на 440 049 лв. След проучване на експерти от комисията през октомври миналата година станало ясно, че телекомът провежда рекламна кампания на пакети "Повече за теб", в която предлаганите добавки надвишавали предвидените от закона допустими прагове. Също така подаръците пораждали антиконкурентен ефект на кампанията, като клиентите не се привличали чрез самата услуга, а се преследвали чрез други стимули.
Пакетите се предлагали в три варианта - икономичен, стандартен и разширен, с рекламното послание: "Искаш повече и го имаш. С пакет "Повече за теб" получаваш всичко - тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и цифрова телевизия от Мтел с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор." Заедно с пакет "Повече за теб" се предлагало и устройство за ползване по избор на потребителя - преносим компютър, телевизионен приемник или телефонен апарат. Предложението да получат добавка било валидно както за настоящи абонати на дружеството, така и за нови, с което реално се създавала възможност от пренасочване на абонати от други мобилни оператори към "Мобилтел". Разглежданото поведение на ответното дружество е в противоречие с добросъвестната търговска практика и е в състояние да увреди конкурентната среда, смятат от комисията.


Вход за членове на клуба