Клуб

Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори (НСМСКО) „Тв клуб 2000“ обединява в себе си интересите на десетки предприятия осъществяващи електронно съобщителни услуги на територията на цялата страна. Сдружението е създадено през 2000г в гр.Хасково. В настоящия момент централата на сдружението е ситуирана в София.

През последните години, в периода на бурни промени в законодателството и при наличието на силно конкурентен пазар, сдружението цели да помогне на своите членове да работят в по-добра среда, като осъществява пряка връзка между тях и държавните институции, водейки активна кореспонденция и организирайки публични форуми по актуални теми.

Структура на сдружението:

Асоциацията се ръководи от председател, чийто мандат е 3 години.
Пряката работа се координира от изпълнителен директор.
Дейността на сдружението се управлява от управителен съвет, състоящ се от 7 члена с мандат 3 години.
Всеки от членовете има право да участва в работата на организацията, като може да се включи в регулярните съвещания на УС.

Вход за членове на клуба