Юни 2019

ПОКАНА за НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ


Уважаеми Колеги, Свидетели сме на една показна акция срещу кабелния бизнес. Различните бизнес условия, които телевизиите предоставят на операторите ни доведе до тази ситуация. Държавните структури превишзват правата си с явната цел затрудняване дейността на операторите. Никой от нас не е защитен от подо ...

17 Юни 2019
Ное 2018

ПОКАНА


Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;2. Избор и освоб ...

21 Ное 2018
Дек 2017

ПОКАНА


  Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольор ...

11 Дек 2017
Дек 2016

ПОКАНА


       Управителния съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и&nb ...

14 Дек 2016
Дек 2015

ПОКАНА


Управителния съвет на Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на ко ...

22 Дек 2015
Дек 2014

ПОКАНА


Управителния съвет на Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на кон ...

18 Дек 2014

Техническа среща


НСМСКО ТВ Клуб 2000 организира среща с представители на компаниите, членове на сдружението, желаещи да вземат участие в проекта за пийпълметрична система на сдружението. На срещата ще се обсъдят огранизационни, технологични и чисто-технически казуси, свързани с пускането на системата. Каним членовете, жела ...

05 Дек 2014
Дек 2013

ПОКАНА


Управителният съвет на НСМСКО ТВ Клуб 2000 – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и доклада на контрольора;2. Приемане решения за размера на встъпителен и месечен членски внос, за имуществени вноски и други;3 ...

20 Дек 2013
Юни 2013

НСМСКО „ТВ клуб 2000“ ще се включи в международния фестивал „Mediamix“ провеждан в КК „Албена“ 10-12 юни 2013г


Асоциацията на малките и средни кабелни оператори ще вземе участие в престижния форум акцентирайки върху проблемите при взаимоотношенията с ТВ програмите и необходимите законови промени, които ще доведат до адекватна регулация на пазара на телекомуникационни услуги.

01 Юни 2013