Мар 2023

ПОКАНА


Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;2. Избор и освоб ...

21 Мар 2023
Апр 2022

ПОКАНА


Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;2. Избор и освоб ...

26 Апр 2022
Апр 2021

ПОКАНА


Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;2. Избор и освоб ...

22 Апр 2021
Фев 2021

ПОКАНА


     Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на к ...

24 Фев 2021
Дек 2020

ПОКАНА


     Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на ...

14 Дек 2020
Ное 2018

ПОКАНА


Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;2. Избор и освоб ...

21 Ное 2018
Дек 2017

ПОКАНА


  Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольор ...

11 Дек 2017
Дек 2016

ПОКАНА


       Управителния съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и&nb ...

14 Дек 2016
Дек 2015

ПОКАНА


Управителния съвет на Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на ко ...

22 Дек 2015
Дек 2014

ПОКАНА


Управителния съвет на Национално сдружение на малките и средни кабелни оператори (НСМСКО) „ТВ клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на кон ...

18 Дек 2014

Техническа среща


НСМСКО ТВ Клуб 2000 организира среща с представители на компаниите, членове на сдружението, желаещи да вземат участие в проекта за пийпълметрична система на сдружението. На срещата ще се обсъдят огранизационни, технологични и чисто-технически казуси, свързани с пускането на системата. Каним членовете, жела ...

05 Дек 2014
Дек 2013

ПОКАНА


Управителният съвет на НСМСКО ТВ Клуб 2000 – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и доклада на контрольора;2. Приемане решения за размера на встъпителен и месечен членски внос, за имуществени вноски и други;3 ...

20 Дек 2013
Юни 2013

НСМСКО „ТВ клуб 2000“ ще се включи в международния фестивал „Mediamix“ провеждан в КК „Албена“ 10-12 юни 2013г


Асоциацията на малките и средни кабелни оператори ще вземе участие в престижния форум акцентирайки върху проблемите при взаимоотношенията с ТВ програмите и необходимите законови промени, които ще доведат до адекватна регулация на пазара на телекомуникационни услуги.

01 Юни 2013