ЯНУ

16

2020

КОРУПЦИЯ И ЛОБИЗЪМ УБИВАТ БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН БИЗНЕС


КОРУПЦИЯ И ЛОБИЗЪМ УБИВАТ БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН БИЗНЕС

До
Президента на Република България
Председателя на Народното събрание
Председателя на Министерския съвет
Председателя на ВКС
Председателя на ВАС
Главния прокурор
Копие
Представителство на ЕК в София
Посолство на САЩ в София


КОРУПЦИЯ И ЛОБИЗЪМ УБИВАТ БЪЛГАРСКИЯ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН БИЗНЕС
Отворено писмо от Национално сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“

      Националното сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“ е браншово сдружение на 23 малки и средни предприятия – платформени оператори. Сектор „Електронни съобщения“ на българската икономика е в тежка и непрекъснато задълбочаваща се криза. Той не се състои само от трите големи предприятия, които предоставят услугата „Мобилна телефония“, а от няколкостотин малки и средни предприятия, предоставящи повече от четвърт век по кабел услугите „Платена телевизия“, „Интернет“ и „Телефония през интернет“ на различни регионални пазари на територията на Република България, вкл. в крайгранични и отдалечени от областните центрове региони.
Като браншово сдружение ние сме загрижени за състоянието и перспективите на българския далекосъобщителен бизнес, който от години губи пазарни позиции под ударите на нелоялни конкурентни атаки, инспирирани от няколко толерирани от държавната администрация големи търговски дружества. Притеснени сме от неадекватното и явно контролирано от частни корпоративни интереси поведение на някои уж независими държавни органи в сектора на електронните съобщения. Подложени на груб и неприкрит корупционен и лобистки натиск те все по-малко служат за осъществяване на държавната политика в сектора. От години е в ход планирана стратегия за унищожаването на малките и средните фирми в бранша, която е невъзможна без съдействието или най-малкото пълната незаинтересованост на въпросните „независими“ органи, а за съжаление и органите на съдебната власт.
    Чрез дъмпингови цени, кроссубсидиране и агресивна маркетингова стратегия, базирана на въвеждане в откровена заблуда на потребителите досежно действителните параметри на услугите, пазари на дребно на „Платена телевизия“ и „Интернет“ бяха превзети от сателитните оператори, които съвместно започнаха да осъществяват господстващо положение на тях – обстоятелство, което вече е било констатирано от компетентните държавни органи. В предходен период тези оператори ограничаваха дейността си предимно до мобилна телефония, но в определен момент на тях им бе възложено и разрешено да навлязат и завземат и останалите пазари в сектора, а именно „Платена телевизия“ и „Интернет“, от които доминиращите ги до тогава малки и средни кабелни оператори бяха брутално изтласкани. По заведените от кабелни оператори производства в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ се постановяваха решения в полза на големите сателитни оператори, а редките обратни случаи приключваха във Върховния административен съд /ВАС/ с отменителни решения. Това принуди редица кабелни оператори да фалират или да се изтеглят от пазара. Други останаха „на инат“, като бяха принудени да предоставят услугите си без печалба или с минимална такава, както и да освобождават персонал и да се отказват от инвестиции в нови кабелни мрежи и развитие на съществуващи, за да устоят на нелоялния конкурентен натиск на „големите“ в бранша. А известно е, че качествените телекомуникационни услуги, като например високоскоростен широколентов интернет, се предоставят по кабел, а не чрез сателит. България все още заслужено се гордее в ЕС със скоростта на предлагания интернет, но на малцина е известно, че наличието му се дължи именно на изградените от малките и средните кабелни оператори съобщителни мрежи, вкл. в най-отдалечени и слабо населени гранични региони. Скоро обаче и тези европейски позиции ще бъдат загубени, ако държавата продължи да се държи като мащеха със средните и малките предприятия в сектора.
    Прокарани бяха нелепи и нагли лобистки законопроекти в Народното събрание, които окончателно обрекоха на фалит малките и средните фирми в далекосъобщителния сектор. Ще дадем само два конкретни примера, които „преляха чашата“.
През 2018 година бе приет Закон за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/, който по дефиниция трябваше да имплементира евродиректива, целяща намаляване на разходите и облекчаване на административните процедури за разгръщане на високоскоростни електронно-съобщителни мрежи /ЕСМ/ за широколентов интернет. Вместо това чрез въвеждане на усложнена бюрократична процедура в закона и създаване на нови административни структури нещата бяха доведени до там, че в момента за изграждане на ЕСМ са необходими в пъти повече документи, време и пари, отколкото преди приемането на закона, т. е. по стария режим на свободно договаряне между платформените и мрежовите оператори. Увеличиха се и бюджетните разходи по изграждане и функциониране на обслужващите новоприетия закон административни структури. Заложи се правният абсурд мрежовите оператори, например ЕРП и БТК, да определят едностранно чрез общи условия цените и другите условия за достъп до мрежите си на платформените оператори. Това тотално опорочи действителния замисъл на евродирективата, целяща облекчаване на дейността им. Вместо това законът се занимава предимно с правата и интересите на т. нар. естествени монополисти, каквито се явяват по отношение на мрежите и дейностите им ЕРП и БТК. Текстовете в ЗЕСМФИ, които създават този абсурд са откровено противоконституционни и лобистки, но въпреки това вече втора година никой не желае да се вслуша в протестите и възраженията на кабелните оператори. Всяка една наша жалба бе стопирана в Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ и след това в административните съдилища. В резултат се създават условия да загубим най-голямата си национална гордост в ЕС – високоскоростния широколентов интернет, тъй като ЗЕСМФИ фактически възпрепятства разгръщането на ЕСМ, способни да го предоставят.
През 2019 година бе прието изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, с което на челото си българската държава сама написа, че е държава на пирати, занимаващи се с кражба на интелектуална собственост. Това не е вярно, разбира се. Въпреки това законодателят безропотно прие унизителни текстове, лансирани от сдружението на едрия телекомуникационен бизнес „Терапро“, че по презумпция кабелните оператори, които разпространяват платена телевизия и интернет, са пирати и закононарушители, които следва да се подложат на специални тайни дистанционни процедури за перманентен контрол. Отново под натиск на сдружение „Терапро“, което е създадено като оръжие за „мокри поръчки“ на най-големи сателитни и медийни оператори, се прие УНИЗЯВАЩ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ТЕКСТ в Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, съдържащ презумпция, че държавният орган КРС е неспособен сам да си върши работата, поради което частни структури /разбирай едрият корпоративен бизнес/ ще го подпомагат чрез финансирането и организирането на частни проучвания на пазара, които той да използва за основа на годишните си аналитични доклади. Това е отказ от суверенитет и превземане на държавни органи от частни корпорации! Острите протести на браншовите организации на кабелните оператори изобщо не бяха чути по време на обсъжданията на Правната комисия на парламента, които все повече се превръщат само във формално средство за уж някаква публичност и сега виждаме последиците – през декември миналата година КРС прие нарочно решение, с което приема наложения й от едрия бизнес диктат, като одобрява неговите условията за провеждане на национално представително социологическо проучване на пазарите на платена телевизия и интернет. Целта е на всеки отделен кабелен оператор да се наложи икономически хомот под формата на определена му с това проучване бройка на абонати, на база на която да заплаща за авторски и сродни права на правоносителите. По този начин какъвто и да е преговорен процес и договорни отношения с кабелните оператори ще бъдат изключени. Предстои брутален икономически рекет, който има за единствена цел да унищожи и окончателно да изтласка от пазара малките и средните фирми в сферата на далекосъобщенията или да ги превърне в икономически роби на едрия бизнес.
Наказателната акция на едрия бизнес над дребния продължи по всички фронтове, а държавата не само нехаеше, а подпомагаше това унищожение. На 13.06.2019 г. станахме свидетели как ГДБОП, отново по донос на сдружение „Терапро“, разби офисите и апаратните помещения и конфискува техниката на няколко уважавани в бранша кабелни платформени оператори, развиващи безупречна дейност от четвърт век на различни места в страната, като им нанесе загуби за милиони левове. Проснати на земята бяха невинни счетоводителки и репортерки, предавания на местни медии бяха спрени от директен ефир, а телевизията и интернета на цели региони бяха спрени от глупост и некомпетентност на проверяващите екипи. Банки, училища, спедиторски фирми, хотели и дори местни държавни учреждения имаха затруднения при дейността си от няколко часа до няколко дни. Гражданите излязоха по улиците и имаше спонтанни протести в някои населени места. Безредиците бяха предотвратени от самите кабелни оператори, чийто екипи работиха денонощно, за да се преодолеят последиците от погрома. Ако ударените сами не бяха отстранили последиците от тази „ювелирна“ полицейска акция напрежението щеше да ескалира в бунтове срещу властта. НСКО „Клуб 2000“ знаеше за доноса на „Терапро“ и планираната по него операция на ГДБОП още месец преди това. Три дни преди погрома ръководството ни даде нарочна пресконференция в БТА, широко отразена в медиите, на която помолихме ГДБОП да не провежда тази полицейска операция, защото е безпредметна. Представихме Решение на ВАС, по силата на което отношенията между ГДБОП и „Терапро“ са обявени за незаконни, като съдът изтъква в мотивите си, че е недопустимо частни лица да поставят задачи на ръководството на силова държавна структура и на всичкото отгоре то да ги изпълнява. Ние разполагаме с изготвени от „Терапро“ черни списъци с напълно изрядни оператори, които са били връчвани на ГДБОП уж за „профилактика“, а всъщност за тормоз. Доноси срещу наши членове са били подавани и в НАП и прокуратурата. Въпреки това ГДБОП реши да проведе предварително компрометираната полицейска акция, защото имаше наблюдатели от чужбина, на които трябваше да демонстрираме как се борим с пиратството – с трошене и изземване на техника от напълно легални кабелни оператори с офиси на главните улици в общински и областни центрове пред очите на изумените граждани. Седем месеца по-късно нито има повдигнати обвинения срещу лица от разгромените кабелни оператори, нито потрошената им техника се връща, което подхранва нашите съмнения, че целта на тези преднамерени полицейски бруталности е била да нанесе поръчков удар на конкуренти чрез преустановяване на дейността им. Прокуратурата постанови отказ по исканията ни да разследва законността на отношенията между ГДБОП и „Терапро“ в контекста на евентуални корупционни взаимовръзки, въпреки решението на ВАС, уличаващо ги именно в това. Нещо повече, разполагаме с информация, че лицата, стоящи зад „Терапро“, са търсили и реализирали лични контакти на най-високо ниво в съдебната власт, за да окажат влияние за реализиране на погрома над кабелните оператори на 13.06.2019 г. Нашите сигнали до компетентните органи, вкл. персонално за извършени престъпления от представители на „Терапро“, също се оставят без никакви последствия. Убедени сме, че става въпрос за „чадър“, разпънат с участие на високопоставени лица от изпълнителната и законодателната власт. Разполагаме с информация, че тези лица са били протежирани лично от бившия зам. председател на управляващата партия Цветан Цветанов и неговият подпис е бил използван от тях за рекетиране на различни частни фирми. За капак от години Министерство на културата /МК/ възлага на свързани с „Терапро“ лица изготвянето на проекти за нормативни актове, въпреки редица провали на тази организация именно в нормотворческата дейност. Припомняме, че законопроект за изменение и допълнение на ЗАПСП, внесен от правителството, бе бламиран поради лошо качество и непригодност в Правната комисия на парламента през 2016 година – безпрецедентен случай в законодателната практика. МК е известно вече и с инфилтриране на представители на едрия корпоративен бизнес на ръководни позиции в него. Струва си човек да се замисли по каква причина високоплатени мениджъри се отказват от позициите си в частния сектор, за да отидат на държавна служба, например в „Дирекция авторско право“ на това министерство.
В заключение отбелязваме, че разпадът на държавността, обективирана в поведението на органите, които по закон са призвани да регулират обществените отношения в сферата на авторското право и телекомуникациите, е тотален. Те са „пробити“ от организации на едрия корпоративен бизнес и играят ролята на техни безропотни административни придатъци. Инфилтрирането на кадри на едрия бизнес е достигнало най-високите нива в държавната администрация, особено в КРС и Дирекция „Авторско право“ на МК, като под благовидния предлог за борба срещу пиратството се подлагат на репресии и се унищожават малките и средните предприятия в телекомуникационния сектор. Частното сдружение „Терапро“ необезпокоявано заема позиция на началник на всички компетентни в сектора държавни органи и си позволява да раздава задачи дори на ръководството на ГДБОП, а последното безропотно ги изпълнява. Лобистките и корупционни практики са повсеместни, като под директен натиск са поставени дори ръководителите на съдилищата и Главният прокурор.
По изложените съображения ви молим в рамките на своите правомощия, да предприемете съответни действия, щото:
1.Висшето държавно ръководство да извърши спешно необходимите структурни, организационни и персонални реформи, за да се спре инфилтрацията на представители на едрия корпоративен бизнес на ръководни позиции в различни държавни органи, разполагащи с компетенции в сферата на електронните съобщения, а така също да се изведат от тези органи лицата, които очевидно обслужват интереси, различни от държавните и работят за унищожаване на малкия и средния бизнес в сектора.
2.Незабавно да се преустанови практиката органите на държавно управление в секторите „Авторско право“ и „Електронни съобщения“ /и специално ГДБОП/ да си сътрудничат с частни организация при неясни критерии. С особена сила това се отнася за сдружение „Терапро“, по отношение на което има има постановено решение на върховен съд, обявяващ отношенията му с ГДБОП за незаконни. Искаме реално разследване под надзора на Главния прокурор, което да установи кой в ГДБОП носи персонална вина и каква е неговата отговорност за осъществяване на незаконните отношения с „Терапро“ и ролята на бившия вицепремиер Цветан Цветанов при тяхното възникване и толериране. Желаем и отговор на въпроса кой ще понесе отговорността за погрома над кабелните оператори по донос на „Терапро“ и негови членове от едрия корпоративен бизнес на 13.06.2019 г. Настояваме да се преустанови и порочната практика МК и други държавни ведомства да предоставят изготвянето на законопроекти в сферата на авторското право и телекомуникациите на защитаващата корпоративни интереси „Терапро“.  
3.Да се премахне чадърът над представители на „Терапро“ и да се разгледат обективно и безпристрастно всичките подавани досега срещу тях сигнали в прокуратурата, вкл. отношенията им с бившия вицепремиер Цветан Цветанов, в контекста на лобистки и корупционни зависимости.
4.Ръководителите на съдебната власт публично да се ангажират с окончателно преустановяване на порочната практика на лични контакти на административни ръководители на съдилища и прокуратури със заинтересовани лица от сферата на бизнеса, особено когато се поставят на внимание конкурентни и корпоративни интереси.  
5.Настояваме законодателно да се преразгледат посочените горе нормативни актове /ЗЕСМФИ, ЗАПСП и ЗЕС/, особено онези техни части, които са очевидно противоконституционни, противоречат на европейското право, унизителни са за българската държава и нейните органи, приети са под лобистки и корупционен натиск и целят единствено защитата на корпоративни интереси на едрия бизнес за сметка интересите на малките и средните предприятия в сферата на електронните съобщения и авторското право.
Изрично подчертаваме, че слугинажното решение на КРС, с което се обявява капитулация на държавата и се приемат условията, поставени от едрия корпоративен капитал, за провеждане на обвързващо проучване на пазарите на платена телевизия и интернет, е скандално и унизително за България и незабавно следва да бъде преразгледано. Предстоящото на тази база унищожаване на малките и средните предприятия в сектор „Електронни съобщения“ не само ще изтрие страната ни от картата на високоскоростния широколентов интернет в ЕС, но ще има и други тежки икономически и демографски последици.
Акцентираме, че посочените проблеми имат пряка връзка със свободата на медиите, свободата на бизнеса и независимостта на съдебната власт в България и без предприемане на спешни действия, за които по всяка време сме съгласни да окажем нужното съдействие, страната ни ще върви все по-надолу в тези основни световни класации, които са пътеводител за инвеститорски интерес, с какъвто в последните години ни е трудно да се похвалим. В края на краищата ние не искаме нищо повече, освен равнопоставеност между малките и големите платформени оператори, преустановяване толерирането на мрежовите оператори, еднакви условия за правене на бизнес и лоялна конкуренция в сферата на телекомуникациите и преустановяване на корупционните и лобистките практики в независимите държавни регулатори и съдилищата.

Национално сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“Вход за членове на клуба