ЮНИ

10

2015

СТАНОВИЩЕ относно Постановление на КЗК срещу Електроразпределителните дружества


СТАНОВИЩЕ относно Постановление на КЗК срещу Електроразпределителните дружества

На 02.06.2015г КЗК постанови, че Електроразпределителните дружества
извършват нарушения като са  определяли и налагали  необосновано високи
цени за ползване на стълбовната електроразпределителна мрежа ниско
напрежение, с което се предотвратява, ограничава и нарушава конкуренцията 
и се засягат интересите на потребителите.
С трите решения Комисията наложи имуществени санкции в размер на 558 446
лв. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 441 380 лв. на „ЕВН България
електроразпределение“ ЕАД и 167 256 лв. на „Енерго-про мрежи“ АД.

Комисията постанови прекратяване на нарушенията и незабавно изпълнение на
решенията по отношение прекратяването на тези практики.

В тази връзка, НСМСКО "ТВ Клуб 2000" излезе със становище, с което обръща внимание, че
съгласно Закона за електронните съобщения дължимото обезщетение за
ползване на стълбовете е ЕДНОКРАТНО. Освен това сдружението посочва, че не
е изяснена собствеността на стълбовете.
Пълното становище на "ТВ клуб 2000" можете да намерите ТУК


Вход за членове на клуба