ЮНИ

26

2023

В нарушение на множество разпоредби ГДБОП проведе акция срещу кабелен оператор


В нарушение на множество разпоредби ГДБОП проведе акция срещу кабелен оператор

На 20 юни 2023 г. беше проведена акция на ГДБОП в гр. Пловдив и гр. Варна срещу телекомуникационен оператор DCC. Дейността му бе преустановена чрез изземване на цялото му телекомуникационно оборудване. Преустановено е предоставянето на телевизия и интернет на хиляди абонати. През последните години имаше множество такива случаи и срещу други предприятия от бранша.

Клуб 2000 припомня, че операторът DCC е регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията за изграждане на мрежи и предоставяне на услуги – „Достъп до Интернет“ и „Разпространение на радио и телевизионни програми“. За предоставянето на тези услуги, той следва да разполага с разрешение за препредаването на програмите съгласно чл. 91 от Закона за авторското право и сродните права (ЗАПСП). Евентуални нарушения на закона се установяват от специализирано звено на Министерството на културата и се носи административна отговорност, като санкцията е глоба по издадено наказателно постановление. Законът не предвижда налагане на наказание „Преустановяване на дейността на оператора чрез изземване на цялата му техника и оборудване“.

Клуб 2000 категорично се противопоставя на порочната практика на правораздавателните органи вместо административна отговорност от нарушителите директно да се търси наказателна отговорност.

Не намираме за обосновано и логично да се използват силови действия от ГДБОП срещу една не-борбена, неорганизирана, непротиводействаща и несъпротивляваща се високо технологична организация, които да имат за краен резултат преустановяване на дейността й и лишаване на потребителите от основни услуги в информационното общество.

Не считаме за основателно прокуратурата в една правова държава, като нашата, ако е намерила достатъчно данни за извършени престъпления в областта на авторското право, да използва силови, а не правови методи за привличане под отговорност на предполагаемите виновни лица. Както и да не прави разлика между административно нарушение и престъпление.

Нашето сдружение не толерира търговското разпространение на съдържание в противоречие на закона и е изпратило надлежна информация до Министерство на културата и до ГДБОП с конкретни данни за разпространение на хиляди телевизионни програми от конкретни IPTV доставчици (телевизия, доставена чрез интернет), които не разполагат с нито едно разрешение за препредаване, но нямаме информация дирекцията до ден днешен да е направила поне една проверка по сигналите.

В магазинната мрежа из цялата страна и сайтовете за електронна търговия се предлагат IPTV боксове, с които се осигурява достъп до телевизионно съдържание на хиляди програми срещу еднократна годишна такса. Същата дирекция не намира за необходимо да преследва подобен род криминални продажби.

В същото време брутално наказателно преследване чрез използване на силови методи от времената на тоталитарната държава се използва от държавните органи за разчистване на конкурентни отношения срещу предприятия от светлия сектор.

Считаме, че в извършената на 20 юни операция не са спазени разпоредбите на ЗАПСП и НПК. Категорично осъждаме подобни силови действия от страна на правораздавателните органи, създаващи съмнения за изпълнение на поръчка. Ако тази порочна практика на преустановяване на дейността чрез изземване на цялата налична техника на оператори не бъде преустановена, това означава, че всяко едно предприятие в телекомуникационния бранш във всеки един момент може да бъде жертва на конкурентна поръчка с цел превземане на клиентите му без да е доказано нарушение.

Не на последно място, в светлината на последната съдебна практика на ВКС досежно нарушаване на основните принципи на правота на ЕС, особено този за пропорционалност, подобен род непропорционални действия на правоохранителните органи могат да доведат единствено до изплащане за сметка на данъкоплатеца на огромни обезщетения на пострадалите телекомуникационни оператори.Вход за членове на клуба