Club

Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори (НСМСКО) „Тв клуб 2000“ обединява в себе си интересите на десетки предприятия осъществяващи електронно съобщителни мрежи и услуги на територията на цялата страна. Сдружението е създадено през 2000г в гр.Хасково. В настоящия момент центалата на сдружението е ситуирана в София.

В периода на бурни промени в законодателната обстановка и в съвременната висока конкуренция сдружението цели да помогне на своите членове да работят в по-добра среда и да осъществява пряка връзка между тях и държавните институции, като води активна кореспонденция и организира публични форуми по актуални теми.

Структура на сдружението:

Асоциацията се ръководи от председател, чийто мандат е 3 години.
Пряката работа се координира от изпълнителен директор.
Дейността на сдружението се формита о управителен съвет, състоящ се от 7 члена на сдружението с мандат 3 години.
Всеки от членовете има право да участва в работата на организацията, може да се включи в регулярните съвещания на УС.