Jun 2013

НСМСКО „ТВ клуб 2000“ ще се включи в международния фестивал „Mediamix“ провеждан в КК „Албена“ 10-12 юни 2013г


Асоциацията на малките и средни кабелни оператори ще вземе участие в престижния форум акцентирайки върху проблемите при взаимоотношенията с ТВ програмите и необходимите законови промени, които ще доведат до адекватна регулация на пазара на телекомуникационни услуги.

01 Jun 2013